Homepage bg

Disclaimer

Onze gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en handelt conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Hoe adviseert IN-FIDES bv u over uw verzekeringen?

IN-FIDES bv heeft geen contractuele verplichtingen tegenover één of meerdere verzekeraars. IN-FIDES bv kiest ervoor u te adviseren op basis van hun jarenlange ervaring met verzekeraars en hun producten. Regelmatig evalueren we de prestaties van verzekeraars op basis van de waarborgen die ze opnemen in hun polissen, de kwaliteit van hun diensten en de ernst en klantgerichtheid van hun schaderegeling. Zo komen we tot onze ‘Top’-selectie. U de juiste verzekeringsoplossing voorstellen tegen de beste prijs kwaliteitverhouding, is altijd ons uitgangspunt. Indien nodig ondervragen we ook verzekeraars buiten de Top-selectie en doen we een vergelijkende studie.

Hoe kiest IN-FIDES bv de passende verzekering?

Bij een verkennend gesprek over de risico’s die u loopt en deze die u wilt verzekeren, selecteren wij de beste keuze(s) en passende oplossingen. Hierbij houden wij rekening met eventuele voorafgaande verzekeringscontracten. Wij wijzen u op het risico van onderverzekering, oververzekering, dubbel verzekerd zijn en een verkeerde dekking.

Hoe kan u zelf de keuze van een verzekeringsproduct sturen?

U heeft een eigen kijk op verzekeren? We respecteren uw voorkeur en registreren uw voorkeur ‘Adviesmodel’ (AM) in onze database. U kunt op elk moment uw keuze wijzigen.

Hoe wordt IN-FIDES bv vergoed voor hun diensten?

IN-FIDES bv rekent u geen kosten aan. Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Klik hier voor bijkomende informatie of contacteer ons kantoor via info@infides.be.

Hoe rapporteert IN-FIDES bv?

Op basis van een nog door de FSMA goed te keuren reglement, zal IN-FIDES bv periodiek rapporteren over de verzekeringsovereenkomsten die u met ons kantoor heeft gesloten.

Hoe gaat IN-FIDES bv om met belangenconflicten of met een probleem dat zich zou stellen?

IN-FIDES bv heeft een beleid inzake belangenconflicten die kunnen optreden bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De samenvatting kan u hier raadplegen. Ondanks alle goede wil en maximale inzet voor uw belangen kan er iets misgaan. Met alle vragen kan u in eerste instantie terecht bij IN-FIDES bv zaakvoerders. Komen wij niet tot een akkoord dan kan u een klacht indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. 02/547 58 71, info@ombudsdienst.as, www.ombudsdienst.as. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 13-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Welke verzekeringsbemiddelingsdiensten verstrekt IN-FIDES bv?

IN-FIDES bv is gerechtigd alle werkzaamheden te verstrekken die bestaan uit het aanbieden, het voorstellen en het adviseren over verzekeringsovereenkomsten. Dit start met het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Daarin zijn eveneens begrepen het verlenen van bijstand, het beheer en de uitvoering van overeenkomsten.

Toegelaten takken:

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand- en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 10a verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen; 10b verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen

Met welke verzekeraars werkt IN-FIDES bv samen?

IN-FIDES bv heeft voor het aanbieden van deze verzekeringsovereenkomsten een samenwerking getekend met volgende verzekeringsmaatschappijen: AG Insurance, Allianz, Amma, Arag, Arces, Athora, Axa, Baloise, BDM, Cardif, DAS, DELA, Delta Lloyd Life, DKV, Ergo Life, Euromex, Europ Assistance, Fidea, Jean Verheyen, Nell, Patronale Life, One Life, PnP, Protect, TVM Belgium, Vander Haeghen & Co, Vivium.

Wat is ons beleid over duurzaam beleggen?

IN-FIDES bv heeft experten in huis die alles weten over vermogensopbouw en vermogensplanning. We vinden het niet alleen belangrijk om kwaliteitsvolle en rendabele investeringen aan te bieden, maar ook om duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen in ons aanbod op te nemen voor onze investeringsklanten.

De implementatie van duurzaam beleggen begint bij onze eigen selectie van beleggingsfondsen, waarbij wij naast diverse kwantitatieve en kwalitatieve parameters ook rekening houden met de mate waarin fondsen aandacht besteden aan ESG, wat staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Deugdelijk Bestuur).

Tijdens gesprekken met onze investeringsklanten wordt het thema duurzaam beleggen aangekaart en tonen wij onze klanten aan dat duurzaam investeren ook hand in hand kan gaan met rendabel investeren.

En zo helpen wij onze klanten en tegelijkertijd onze planeet erop vooruit!