Pensioenopbouw

Iedereen weet dat het wettelijk pensioen op termijn ontoereikend zal zijn.
De overheid voorziet in de mogelijkheid om extra pensioenvoorzieningen op een fiscaal vriendelijke manier aan te leggen.
IN-FIDES heeft een team van specialisten die u van bij de opstart bijstaat en opvolgt.
Daarbovenop hebben wij een geautomatiseerd systeem die uw contracten continue monitort zodanig dat deze steeds maximaal fiscaal geoptimaliseerd zijn.

Onze werkdomeinen