Kredieten

IN-FIDES geeft u een objectieve vergelijking en analyse van de bestaande kredieten, zowel bancair als via verzekeringsmaatschappijen (2e pijler leningen).
De maandelijkse betalingen worden afgestemd op uw financiële draagkracht.
Waarom geen flexibel afbetalingsplan op maat?
Uw lopende kredieten worden gratis geanalyseerd.
Uiteraard krijgt u ook juridisch en fiscaal advies.

Onze werkdomeinen