Persoonlijke aanpak voor artsen en andere medische vrije beroepen

Informeren

Je krijgt van ons neutrale en correcte informatie over je verzekeringen, kredieten*, financiële oplossingen, fiscaliteit … op basis van onze kennis, ervaring, analyses en marktstudies. Die informatie vormt de basis van een sterke relatie tussen de klant en IN-FIDES. We staan voor een open dialoog waarbij ook jouw mening belangrijk is. Een vertrouwensband staat garant voor een succesvolle samenwerking.

Plannen

Eerst inventariseren we jouw huidige financiële, fiscale en verzekeringssituatie. Samen met jou overlopen we jouw toekomstvisie op korte, middellange en lange termijn. Wat zijn jouw verwachtingen, je dromen? In functie hiervan creëren we een beel van de evolutie van jouw vermogen. Zo kan je later je dromen ook echt realiseren.

Opbouwen

Een loopbaan uitbouwen is één zaak. Het opbouwen van je vermogen is iets helemaal anders. Bij IN-FIDES werken we samen met verschillende experten die jou kunnen helpen bij de groei van je vermogen: zowel op fiscaal als niet-fiscaal vlak, met beleggingsoplossingen die perfect passen bij jouw profiel.

Beschermen

Je werkt hard om je vermogen uit te bouwen. Maar is je vermogen wel goed beschermd tegen een tegenslag?
Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat je te allen tijde een volledig beeld krijgt van de mogelijke risico’s waaraan je vermogen blootgesteld kan worden. Op basis daarvan stellen we jou de juiste oplossingen voor. Zo ben je financieel safe in geval van tegenslagen.

Opvolgen

Wij monitoren jouw situatie continu. Op elk overlegmoment bekijken we welke optimalisatiemogelijkheden er zijn. Tijdens onze persoonlijke gesprekken wordt uw dossier dan ook steevast grondig besproken.

 

* Bank- en kredietproducten via Fintrest NV.