Persoonlijke aanpak

Informeren

De basis van een goede klantenrelatie is een neutrale en correcte informatie gebaseerd op kennis, ervaring, analyses en marktstudies.
Een open dialoog waarbij ieders mening aan bod komt, schept het gewenste vertrouwen en is de garantie voor een solide samenwerking.

Plannen

Life cycle planning start met de opmaak van een inventaris van de bestaande situatie.
Samen met de toekomstvisie op korte, middellange en lange termijn, zal een beeld worden gecreëerd van de evolutie van uw vermogen.

Opbouwen

De uitbouw van uw carrière is één zaak.
De opbouw van uw vermogen is een andere zeer belangrijke zaak.
IN-FIDES heeft tal van experten die u kunnen helpen bij de opbouw van uw vermogen, zowel fiscaal als niet-fiscaal, met beleggingsproducten die perfect passen bij uw profiel.

Beschermen

U werkt hard om uw vermogen mooi uit te bouwen.
Maar is uw vermogen wel goed beschermd tegen een tegenslag?
Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat u steeds een volledig beeld krijgt van de mogelijke risico’s waaraan uw vermogen kan blootstaan.
Op basis daarvan zullen wij u de juiste oplossingen aanbieden.
Dit is de garantie dat uw vermogen bestand zal zijn tegen mogelijke tegenslagen.

Opvolgen

Uw dossier moet steeds optimaal opgebouwd zijn.
Tijdens de persoonlijke gesprekken wordt uw dossier steeds grondig besproken.
Onze handige online tool brengt niet alleen een inventaris maar is ook een monitor die, bij iedere wijziging van uw situatie, de optimalisatie zal controleren.